Wizyty w gabinecie - Warszawa

Podstawową formą pomocy, którą zapewniam, są wizyty w gabinecie zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Grochowskiej w dzielnicy Praga Południe. Spotkania odbywają się we wcześniej zaplanowanych i umówionych terminach, które zawsze staram się dogodnie dla Państwa dobierać. Pierwszorazowe wizyty umawiamy telefonicznie, kolejne zaś podczas spotkania poprzedzającego. Zapraszamy do konsultacji z lekarzem psychiatrą.

W miarę możliwości staram się, aby umawiane terminy nie były odległe. Częstotliwość wizyt w gabinecie zależy od etapu terapii i potrzeb Pacjenta, jednak systematyczność pracy pozytywnie wpływa na jej efekty. Jedynym wyjątkiem, gdy szczególnie wymagane są regularne i określone terminy, jest etap wprowadzania nowego leku bądź jego zmiany. W takiej sytuacji, kierując się odpowiedzialnością za Pacjenta, osoba prowadząca terapię musi na bieżąco kontrolować efekty terapeutyczne leku, by móc na czas wprowadzić ewentualne zmiany.

 

Kontur twarzy i słońce

 

Przebieg i efekty wizyt w gabinecie

Spotkania podczas wizyt w gabinecie trwają z reguły do 60 minut. Pacjent będący gościem po raz pierwszy musi zarezerwować swój czas na pełną godzinę. Kolejne spotkania, zależnie od bieżących potrzeb i przebiegu terapii, mogą trwać nieco krócej. Jeśli Państwo preferują konsultacje w warunkach domowych, zapewniam także wizyty online oraz domowe.

Wizyta w gabinecie może obejmować opiekę farmakologiczną oraz terapię wspierającą. Do tego dla Pacjentów wystawiam:

  • zwolnienia lekarskie,
  • zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • wnioski rentowe do ZUS,
  • skierowania do szpitala.

W celu uniknięcia nieporozumień oraz przykrych dla obu stron sytuacji zaznaczam, że zwolnienia lekarskie wystawiamy wyłącznie w sytuacji ich terapeutycznego uzasadnienia. Dobór i ewentualne przepisanie środków farmakologicznych wynika z diagnozy specjalisty, indywidualnych reakcji na leki, dostępności, ceny leku itd. Nie przepisuję recept bez widocznej konieczności poddania Pacjenta farmakoterapii. Co więcej, zaświadczenia oraz wnioski o stanie zdrowia przygotowuję wyłącznie w odniesieniu do trwającej bądź przebytej terapii.

 

Przestrzeń w naszym gabinecie

Przestrzeń w gabinecie przygotowana została w taki sposób, aby spełniała ona potrzeby Pacjentów i była dla nich w pełni komfortowa. Zapewniam Państwu odpowiednie – dyskretne, a jednocześnie profesjonalne – warunki do szczerych rozmów oraz budowania zaufania pomiędzy Pacjentem a prowadzącym terapię specjalistą.

Jeśli chcieliby uzyskać Państwo więcej informacji na temat przebiegu wizyt w gabinecie lub innych form spotkań, zachęcam do kontaktu. Chętnie odpowiem na każde pytanie i rozwieję ewentualne wątpliwości.

 

Kiedy wskazane są wizyty w gabinecie psychiatrycznym?

Wizyty w gabinecie pozwalają nie tylko na zdobycie niezbędnych informacji od pacjenta, lecz także zaobserwowanie jego zachowania. Specjalista bazuje bowiem na wszystkich czynnikach, które mogą mieć wpływ na przyjętą metodę leczenia, a także zdiagnozowanie konkretnego problemu. Nie zawsze jednak pacjent może dojechać bezpośrednio do gabinetu, co ma związek np. z problemami zdrowotnymi. Z tego powodu w moim gabinecie są przeprowadzane również konsultacje z psychiatrą online, pozwalające na wymienienie niezbędnych informacji przy użyciu mikrofonu i kamery.

Wizyty w gabinecie psychiatrycznym mogą mieć związek z różnymi dolegliwościami. Psychiatra jest osobą uprawnioną do wypisywania recept na leki, które mają za zadanie radzić sobie z dolegliwościami typowo fizycznymi – w tym np. problemami ze snem. Nie zawsze powodem udania się do specjalisty są więc stwierdzone zaburzenia psychiczne. Czasem udanie się do lekarza ma nieco delikatniejszą przyczynę. W ostatnich latach świadomość dotycząca zdrowia psychicznego staje się jednak znacznie większa, dlatego udawanie się do psychiatry w celach profilaktycznych, np. dla skonsultowania pewnych dolegliwości, w wielu przypadkach pozwala na uchronienie się przed poważniejszymi zaburzeniami.