Cena wizyty lekarskiej – dr Urszula Sadłowska, lekarz psychiatra

 

Gabinet

Pacjent zgłaszający się o po raz pierwszy powinien zarezerwować na nią pełną godzinę.
Z doświadczenia wiem, że ten czas jest niezbędny i pacjentowi (który dzięki temu może swobodnie
wypowiedzieć swoje problemy, bez presji czasu), i lekarzowi (który ma czas by postawić diagnozę
i zaproponować leczenie).

Cena wizyty pierwszorazowej – 300 zł

Termin następnej wizyty zwykle ustalam z pacjentem podczas spotkania poprzedzającego. Kolejna wizyta trwa ok. 45 min.

Cena wizyty kolejnej - 280 zł

Pomoc psychiatryczna – koszt wizyty domowej

Wskazaniem do wizyty domowej mogą być przypadki, w których choroba odgradza człowieka od środowiska i relacji z otoczeniem (przykładem mogą być różnego rodzaju fobie). Zdarza się też, że pacjent decyduje się na tę właśnie formę pomocy psychiatrycznej, ponieważ we własnym domu czuje się pewniej, bezpieczniej, łatwiej jest mu przyjąć otwartą postawę potrzebną do postawienia prawidłowej diagnozy.

Koszt wizyty domowej – 500 zł

W zależności od częstotliwości kolejnych wizyt, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ich ceny

 

 

Suche liście