Psycholog

Psychologiem jest każda osoba, która ukończyła pięcioletnie, jednolite studia i uzyskała tytuł magistra. Absolwenci psychologii, w zależności od wybranej ścieżki edukacyjnej mogą pracować w różnych branżach (marketing, HR, reklama, badania społeczne). Część zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego pracując m.in. w poradniach, szpitalach itp. Ich pomoc jest najczęściej krótkoterminowa.

 

Wieczorne tło